Ultimate magazine theme for WordPress.

Sửa Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu

0 384

Sửa Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, trong thời gian sử dụng nhãn hàng, nếu chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa có sự thay đổi thông tin thì cần thiết phải thực hiện thủ tục sửa đổi tại Cục SHTT.

Khi sửa đổi trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cá nhân/ đơn vị cần phải tuân theo trình tự, thủ tục quy định. Và chỉ được sửa đổi, bổ sung những phần mà Luật cho phép quy định tại Điều 97 Luật Sở Hữu Trí Tuệ.

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu anh 1

Hồ sơ sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:

  • Bản gốc văn bằng bảo hộ;
  • Tài liệu xác nhận việc đổi thay tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép thành lập doanh nghiệp có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ) – nếu nội dung yêu cầu sửa đổi là tên, địa chỉ;
  • Tài liệu chứng minh việc chuyển dịch quyền sở hữu, nếu yêu cầu đổi thay chủ văn bằng bảo hộ (tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức buôn bán hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);
  • Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;
  • 05 mẫu thương hiệu đã sửa đổi (nếu yêu cầu sửa đổi chi tiết nhãn hiệu);
  • Giấy uỷ quyền (theo mẫu);
  • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Thời gian giải quyết:

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu anh 2

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu sửa đổi nhãn hiệu. Nếu xét thấy yêu cầu là hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, đăng bạ và ban bố quyết định sửa đổi văn bằng nhãn hiệu trên Công báo sở hữu công nghiệp

Trong trường hợp ngược lại, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người yêu cầu thông tin dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông tin để người đó sửa chữa khuyết điểm hoặc có quan điểm phản đối. Nếu trong thời hạn đã ấn định người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa khuyết điểm không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc quan điểm phản đối không xác đáng, thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông tin từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Trường hợp không phải đóng phí khi đổi thaysửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

  • Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng, đặc trưng, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý, sửa đổi quy chế sử dụng thương hiệu tập thể, quy chế sử dụng thương hiệu chứng nhận.
  • Theo yêu cầu của chủ văn bằng bảo hộ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền SHCN có nghĩa vụ sửa chữa những thiếu sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của cơ quan đó, trong trường hợp này chủ văn bằng bảo hộ chẳng hề nộp phí, lệ phí. Trường hợp phát hiện có khuyết điểm trong văn bằng bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ tự mình hoặc theo yêu cầu của người phát hiện ra thiếu sót tiến hành thu hồi văn bằng bảo hộ có thiếu sót và cấp văn bằng bảo hộ mới.
  • Ghi nhận thay đổi tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ, thu hẹp phạm vi bảo hộ và sửa đổi bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý, quy chế sử dụng nhãn hàng tập thể, quy chế sử dụng nhãn hàng chứng nhận.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.