Ultimate magazine theme for WordPress.

Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Quyền Liên Quan

0 684

Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Quyền Liên Quan

Quyền liên quan hay còn gọi là quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

đăng ký quyền liên quan anh 1

Cách thức thực hiện

Để nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, người nộp đơn có lẽ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Bản quyền tác giả hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi chủ sở hữu quyền liên quan cư trú.

Trình tự thực hiện

Chủ sở hữu quyền liên quan có lẽ trực tiếp hoặc ủy quyền cho công ty, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền liên quan tại hội sở Cục bản quyền tác giả hoặc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi tiếp nhận đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, chuyển Cục Bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Sau khi nhận được kết quả xem xét, giải quyết của Cục Bản quyền tác giả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuyển cho công ty, cá nhân nộp đơn ngay.

đăng ký quyền liên quan anh 2

Các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền liên quan cần thiết

  • Tờ khai đăng ký quyền liên quan (theo mẫu).
  • Hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;
  • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
  • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền liên quan thuộc sở hữu chung.
Leave A Reply

Your email address will not be published.